Exponenciální rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:716.29 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení exponenciálních rovnic a nerovnic..

První strana je věnovaná teorii exponenciálních rovnic a nerovnic.

Hlavní části zřejmě spočívá v následujících dvoupříkladech. V Př. 1 je celkem 12 ukázkově řešených úloh na exponenciální rovnice a nerovnice. V Př. 2 je celkem 16 zadání bez řešení, přičemž v závěru materiálu jsou uvedeny jen výsledky.

Nedostatky a chyby:

Př. 1 g) Chybné násobený výraz, tj. i chybné řešení.

Př. 2 f) Chybné řešení.

Př. 2 n) Chybné řešení.

Př. 2 o) Chybné řešení.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení v Př. 2.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.