Exponenciální rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:387.93 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování exponenciálních rovnic a nerovnic a tak je rozdělen na dvě části.

V první části po úvodním snímku se „základním pravidlem pro řešení exp. rovnic“ následuje šest snímků se třemi příklady na řešení exponenciálních rovnic s poměrně podrobným řešením.

Druhá část opět začíná snímkem o „základním pravidle“ používaném při řešení exp. nerovnic a pokračuje čtyřmi snímky se třemi příklady opět s řešením.

Materiál je vypracován poměrně pečlivě bez chyb a se správným řešením zadaných úloh.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.