Exponenciální rovnice a nerovnice_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:535.55 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako test dovedností na exponenciální rovnice a nerovnice..

Materiál se skládá z deseti testových otázek z oblasti exponenciálních rovnice. Každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž má řešitel určit právě jednu správnou možnost. U testu není potřeba zvládat řešení, stačí ve většině případů zkusit dosadit jednotlivé výsledky.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení.

Nedostatky a chyby:

Úloha 7: Správná odpověď je b).

Domnívám se, že po opravení chyby (či upozornění na ni) je materiál vhodný k použití při výuce.