Exponenciální funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:635.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování tematického celku vlastnosti exponenciálních funkcí.

Na úvodním snímku je zaveden pojem exponenciální funkce. Zbývajících osmnáct snímků je věnováno řešení úloh související s grafy exponenciálních funkcí.

Pozitivem materiálu je poměrně podrobné autorské řešení a přehlednost zobrazených grafů

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.