Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:296.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku ekvivalentní úpravy rovnic. Materiál má formu pracovního listu, který obsahuje celkem 13 úloh se zaměřením na úpravu rovnice přičtením stejné konstanty či výrazu k oběma stranám rovnice a na úpravu vynásobením či vydělením rovnice stejným nenulovým výrazem. Zadání úloh jsou jednoduchá, vhodná pro úvodní seznámení s úpravami LR. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.