Dvojice úhlů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:165.2 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formátu textového dokumentu je určen k procvičení celku dvojice úhlů a vnitřní úhly v trojúhelníku. Materiál má podobu pracovního listu obsahujícího dvě netriviální úlohy, ve kterých mají žáci dopočítávat velikosti jednotlivých úhlů na základě vlastností dvojic úhlů a vlastností vnitřních úhlů v trojúhelníku. Zároveň mají žáci za úkol procvičit názvy řeckých písmen, kterými jsou označeny jednotlivé úhly v ilustračních obrázcích.

Součástí materiálu je správné řešení obou úloh.