Desetinná čísla - úvod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:165.56 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení základní práce s desetinnými čísly. Pracovní list obsahuje celkem 10 různorodých příkladů, které jsou zaměřeny na zápis desetinného čísla, řády desetinného čísla, znázornění des. čísla na číselné ose, porovnávání desetinných čísel, převod desetinného zlomku na DČ a opačně a na zaokrouhlování DČ na daný řád. Příklady na sebe vhodně logicky navazují, pracovní list je po formální stránce pěkně zpracován, je ponecháno dostatek prostoru pro zapsání řešení, příklady jsou doplněny motivační ilustrací moudré sovy.

Součástí materiálu je správné řešení, které neobsahuje chyby. Materiál lze použít např. pro samostatné procvičování žáků s možností autokorekce chyb.