Desetinná čísla (písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:515.46 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z celku desetinná čísla. Součástí materiálu jsou dvě různá zadání (skupiny) celohodinové písemné práce s otevřenými otázkami, zaměřujícími se zejména na jednoduché početní operace (sčítání, odčítání, násobení) desetinných čísel a na dělení desetinného čísla celým či desetinným, maximálně dvojciferným dělitelem. Součástí každého zadání jsou také dvě aplikační slovní úlohy zaměřené na výpočty s desetinnými čísly. Materiál je vhodně strukturován a ponechává dostatek prostoru pro výpočty žáků, zápis řešení i výsledků.

Součástí materiálu je i kontrolní správné řešení obou skupin.