Desetinná čísla opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:293.34 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku početní operace s desetinnými čísly. Obsahuje celkem 8 sad úloh, zaměřených na správný zápis desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel (na řádku i delších čísel s různým počtem desetinných míst pod sebou), dále na zaokrouhlování desetinných čísel na daný počet desetinných míst a převádění desetinných čísel na desetinné zlomky. Materiál také obsahuje jednu úlohu pro rychlé žáky ve formě magického čtverce s desetinnými čísly.

Úlohy v materiálu jsou pestré a různorodé, jejich náročnost je přiměřená možnostem žáků, některé úlohy lze zvládnout zpaměti. Materiál umožňuje jednoduchou diverzifikaci práce žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.