Desetinná čísla - násobení, dělení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení celku desetinná čísla. Pracovní list obsahuje celkem 7 cvičení, zaměřených na násobení a dělení desetinných čísel, a to jak jednoduché i složitější početní příklady, tak slovní aplikační úlohy. Součástí materiálu je kontrolní řešení, materiál lze využít i k samostatnému procvičování žáků.

Ve cvičení 1g) je chybně uveden výsledek 6,4, správný výsledek příkladu je 0,64.