Desetinná čísla (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:469.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě (Daltonského) pracovního listu je určen k souhrnnému procvičení celku desetinná čísla. Obsahuje devět různorodých příkladů zaměřených na zaokrouhlování desetinných čísel na různé řády, početní operace s desetinnými čísly včetně výrazů se závorkami, slovní aplikační úlohy, dělení desetinného čísla desetinným beze zbytku i s určenou přesností.

Materiál lze využít pro společné či individuální procvičování a opakování (např. před písemnou prací) i jako náplň suplované hodiny. Součástí materiálu je i správné kontrolní řešení.