Dělitelnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:209.73 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pěkně zpracovaný atraktivní materiál, obsahuje sadu příkladů k procvičení celé kapitoly dělitelnost - hledání dělitelů čísla, znaky dělitelnosti, rozklad na součin prvočísel, určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. Gradované úlohy, na závěr jsou zařazené i slovní úlohy na dělitelnost.

Obsahuje kontrolní řešení.