Dělitelnost – společný dělitel dvou a více čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:312.65 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint je určen k procvičení tématického celku společný dělitel dvou a více čísel. Materiál obsahuje úvodní část, ve které jsou připomenuty pojmy dělitel a společný dělitel, následují dvě vzorové řešené slovní úlohy včetně postupu hledání společného dělitele. V poslední části prezentace autor žákům předkládá čtyři úlohy k samostatnému procvičení látky.

Po obsahové stránce je prezentace v pořádku, autor nabízí více možností, jak společného dělitele čísel hledat, předložené úlohy jsou pestré a zajímavé, náročnost úloh nepřesahuje výstupy RVP. 

Po formální stránce prezentace vykazuje četné nedostatky. Pozadí prezentace je nevhodně zvolené z hlediska čitelnosti textu (barevný přechod, tmavá barva a tmavý text). Při otvírání prezentace v jiném programu než MS PowerPoint je text na některých stránkách posunut přes jiný text, takže se stránka stává zcela nečitelnou. Materiál nesplňuje požadavky správně vytvořené prezentace - příliš mnoho textu na stránce, dlouhé texty, patkový font. Pro tento účel by bylo vhodnější prezentovat předložené úlohy jiným způsobem (textový dokument, pracovní list...).