Dělitelnost – Slovní úlohy na společný násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.55 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k procvičení látky společný násobek. V úvodu autor připomíná pojmy násobek a společný násobek, následují vzorové řešené úlohy. V úloze č. 1 počítáme společný násobek čísla 21 a 28, přitom ve výpočtu pracuje autor s násobky čísel 21 a 14. V úloze 2 je zadání zcela odlišné od předloženého řešení (zkopírováno z jiné úlohy?). V poslední části materiálu autor nabízí několik úloh k samostatnému procvičení.

Texty obsahují četné typografické chyby, po formální stránce nevhodná volba pozadí prezentace z hlediska čitelnosti. Nedoporučujeme k použití.