Dělitelnost přirozených čísel – společný dělitel a násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:102.91 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková podpora při probírání látky dělitelnost. Je určen pro žáky s SVP, ale lze jej využít i jako základní výukový materiál pro běžné žáky. Autor nejprve na řešených příkladech vysvětluje, jak rozložit složené číslo na součin prvočísel, dále zavádí pojmy společný násobek a společný dělitel a zdůrazňuje důležitost nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Ve výkladu jsou místy obsahové nepřesnosti a nejasnosti, například ve vysvětlení postupu zjišťování nejmenšího společného násobku.