Dělitelnost přirozených čísel – prvočísla a čísla složená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:93.18 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková podpora při probírání látky dělitelnost. Je určen pro práci se žáky s SVP, je tedy velmi jednoduchý a obsahuje jen nejnutnější fakta. Vysvětluje pojmy prvočíslo a číslo složené a uvádí je na příkladech.

Doporučujeme pro použití pouze pro žáky s SVP, pro běžné žáky je materiál příliš jednoduchý.