Dělitelnost přirozených čísel – násobek čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.04 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Obsahově se materiál váže k tématu dělitelnost přirozených čísel, konkrétně na jedné straně textového dokumentu uvádí dva příklady násobků přirozených čísel, větu o násobcích čísla nula a větu o násobku čísla 1 a sebe sama. Materiál je obsahově velmi chudý, není důvod takovýto materiál ve výuce použít.