Dělitelnost přirozených čísel – dělitel čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:86.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková podpora při výuce látky dělitelnost. Na jediné straně obsahu  autor vysvětluje pojem dělitel, hovoří o dělitelnosti 1 a sebou samým a zmiňuje také fakt, že 0 nepatří mezi přirozená čísla.

V materiálu nespatřujeme žádnou výukovou hodnotu, nedoporučujeme k použití, a to ani u žáků s SVP.