Dělitelnost číslem 5

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.77 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková opora při výkladu a procvičování látky dělitelnost číslem 5. V úvodu materiálu je popsáno jak poznat, že je číslo dělitelné pěti (znak dělitelnosti), následuje pasáž, ve které je zjednodušeným způsobem odvozeno proč tomu tak je.

Druhou část materiálu tvoří pracovní list se dvěma číselnými bludišti, ve kterých žáci hledají cestu pouze přes násobky čísla pět. 

Součástí materiálu je správné řešení obou bludišť. V řešení nejsou vyznačena čísla, která jsou také násobky čísla pět, ale neleží na cestě k cíli (slepé cesty). Bylo by dobré se o nich zmínit, abychom žáky utvrdili ve vědomí, že při hledání čísel dělitelných pěti postupovali správně.