Dělitelnost číslem 4

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.11 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková opora při výkladu a procvičování látky dělitelnost přirozených čísel číslem čtyři. V úvodu materiálu je připomenuto jak poznat, že je číslo dělitelné čtyřmi (znak dělitelnosti), následuje pasáž s vysvětlením proč tomu tak je. V první větě materiálu je překlep (věta zní "Jak poznáme, že je číslo dělitelné dvojkou?").

V druhé části materiálu jsou připravena dvě číselná bludiště, kterými mají žáci projít z levého horního rohu do pravého dolního rohu pouze přes čísla dělitelná čtyřmi.

Součástí materiálu jsou řešení obou bludišť. Druhé bludiště obsahuje nesprávně na cestě k cíli číslo 102, které je vyznačeno jako číslo dělitelné čtyřmi. Jde o předposlední číslo v celé cestě, cesta tímto bludištěm neexistuje.

V obou bludištích se vyskytují i další čísla dělitelná čtyřmi, než která jsou součástí vyznačené správné cesty. Bylo by dobré se o nich zmínit a utvrdit žáky v tom, že při hledání násobků čtyř postupovali správně.