Dělitelnost číslem 3

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.18 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková opora při výuce a procvičování znaku dělitelnosti přirozeného čísla číslem tři. V úvodu materiálu je vysvětlen pojem ciferný součet a naznačen jeho vztah k dělitelnosti čísla číslem 3. Následuje krátká pasáž, ve které je naznačeno proč tomu tak je, ale tato pasáž dostatečně nevysvětluje princip důkazu, bez dokončení odvozování není tato pasáž pro žáky nijak přínosná.

V druhé části materiálu jsou připravena dvě číselná bludiště, ve kterých žák hledá cestu z levého horního rohu do dolního pravého pouze přes násobky čísla tři.

Součástí materiálu je řešení obou číselných bludišť. Žáci v bludištích najdou i jiná čísla dělitelná třemi (slepé cesty), bylo by dobré se o nich v řešení zmínit.