Dělitel a násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:700.93 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace v PowerPointu byl vytvořen jako výuková podpora při výkladu látky společný dělitel. V první části materiálu je vysvětlen pojem dělitel čísla (definice dělitele není správně formulována a není pravdivá). Následuje nalezení dělitelů dvou čísel a následně nalezení jejich společného dělitele.

Hledání dělitelů jednotlivých čísel je metodicky nevhodně rozděleno na více listů, žáci nevidí souvislosti, protože nalezení dělitelé obou čísel jsou vždy vidět jen izolovaně a na krátký okamžik, nezůstávají zviditelněné. Teprve v posledním listu jsou dělitelé obou čísel vypsáni společně na jednom listu.