Dělitel a násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:700.93 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení části kapitoly dělitelnost, konkrétně je materiál zaměřen na znaky dělitelnosti číslem dva a tři. Materiál obsahuje některé formulace a obraty, které nejsou z matematického a obsahového hlediska v pořádku, definice v kruhu.

Obsahově jde o chudý materiál - dělitelnost dvěma je triviální, žáci sudá čísla dobře znají již z prvního stupně, jediný přínos materiálu je tedy zavedení pojmu ciferný součet a jeho využití při zjišťování dělitelnosti číslem 3.

Prezentace je nevhodně zpracována i po formální stránce, zvolená barevnost neodpovídá požadavkům na dobrou čitelnost, materiál obsahuje typografické chyby.

Nedoporučujeme k použití bez předchozích úprav materiálu.