Dělitel a násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.83 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičení pojmů dělitel, největší dělitel, prvočíslo  číslo složené, soudělná a nesoudělná čísla. Z větší kapitoly dělitelnost jsou vybrané jen některé výše uvedené pasáže, příklady v prezentaci jsou zařazeny v nevhodném pořadí a bez návaznosti. Zařazeny jsou numerické příklady, chybí slovní aplikační úlohy.

Materiál neobsahuje kontrolní autorské řešení, před jeho použitím je nutné provést úpravy v pořadí slajdů, případně materiál doplnit tak, aby na sebe úkoly logicky navazovaly.