Dělení zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:179.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení celku dělení zlomků. Pracovní list obsahuje celkem 5 cvičení rostoucí obtížnosti, všechna cvičení jsou zaměřena na dělení zlomků, a to jak přirozeným číslem, tak zlomkem, případně smíšeným číslem, v některých úlohách lze s výhodou využít krácení zlomků. Materiál obsahuje pouze početní cvičení bez aplikace v podobě slovních úloh, jednotlivá cvičení jsou podobného rázu.

 

Součástí materiálu je kontrolní řešení, materiál lze využít pro samostatnou práci žáků s možností kontroly výsledků.