Dělení mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:476.17 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiálje dle autorky určen kprocvičení početních operací s mnohočleny, k obohacení žáka znalostmi a k poznání podmínek, kdy má dělení smysl.

Materiál se skládá ze dvou částí: tři úlohy s řešením (příklady) a šest úloh jen s výsledky.

Všechny úlohy jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením či aspoň správnými výsledky.

V materiálu se nevyskytují nedostatky odborného matematického a ani typografického charakteru.

Materiál je možné použít „tak jak je“ při výuce látky o dělení mnohočlenu jednočlenem.