Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:477.92 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiálje dle autorky určen kprocvičení dělení mnohočlenů mnohočleny, k obohacení žáka znalostmi a k poznání podmínek, kdy má dělení smysl.

Materiál se skládá ze dvou příkladů s vysvětlením, přičemž u druhé úlohy je i zbytek.

Obě úlohy jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením včetně zkoušky. Materiál by bylo dobré doplnit i o dělení např. trojčlenem nebo čtyřčlenem.

V materiálu se nevyskytují nedostatky odborného matematického a ani typografického charakteru.

Materiál je možné použít „tak jak je“ při výuce látky o dělení mnohočlenu mnohočlenem.