Dělení lomených výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:516.1 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné nedostatečné odlišení textu od proměnných a konstant a chybný výsledek v první neřešené úloze.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky (po odstranění chyb) je materiál vhodný pro použití při výuce.