Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:254.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky dělení desetinného čísla číslem přirozeným. Materiál obsahuje čtyři úlohy, první dvě jsou zaměřeny na dělení desetinného čísla jednociferným přirozeným beze zbytku, další dvě úlohy jsou zaměřené na dělení dvojciferným přirozeným číslem na daný počet desetinných míst. U všech úloh je požadována zkouška a také správné zapsání zbytku po dělení (správný řád zbytku). Materiál vhodně metodicky žáky vede k nutnosti kontroly správnosti výsledků a klade důraz na správný zápis.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.