Dělení celku v poměru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:183.11 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace obsahuje 6 slovních úloh z oblasti dělení celku v daném poměru a měřítko mapy. Obsahově je materiál velmi chudý, příklady jsou velmi jednoduché až triviální, nevyžadují od žáků žádnou vlastní úvahu, pouze dodržení správného postupu výpočtu. Zadání posledního příkladu je diskutabilní z výchovného a etického hlediska, nicméně může se rozvinout v podnětnou diskusi se žáky. Nedoporučujeme k užití bez úpravy materiálu. Materiál neobsahuje řešení.