Definice logaritmu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:230.63 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál, dle autorky „podporuje výuku – konkrétně definici logaritmu“.

Práce se skládá z8 snímků, přičemž úvodem se autorka věnujedefinici logaritmua náznaku řešení logaritmických rovnic.

Materiál je doplněn jedním ukázkově řešeným příkladem na vyřešení logaritmické rovnice a dvanácti zadáními na procvičení, ale bez řešení i bez výsledků.

Jako nedostatek by se dalo považovat absenci řešení (nebo aspoň výsledků) úloh na procvičování.

Domnívám se, že materiál lze úspěšně použít při výuce.