ctvrtletni-proverka-m-5.rocnik

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:255.49 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Tematická písemná práce pro žáky 5. ročníku. Autorka uvádí, že materiál slouží k prověření učiva za 1. čtvrtletí, ale asi záleží na úrovni jednotlivých tříd/škol. Práce je poměrně obsáhlá. 9 úloh zahrnuje opravdu široký záběr témat. Např. početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení do miliónu, sl. úloha, převody jednotek, konstrukce, rovnice, ... Úlohy autorka přejala z učebnice Matematika pro 5. ročník ZŠ (Nakladatelství ALTER).Neobsahuje řešení.