Čtvrtletní písemná práce pro 6. ročník - Ma

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:95.23 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen pro ověření znalostí žáků z pátého ročníku. Má podobu testu s otevřenými úlohami, úlohy jsou zaměřené na početní operace v oboru přirozených a desetinných čísel, převody jednotek, konstrukci trojúhelníka včetně postupu konstrukce, výpočet povrchu kvádru, sestrojení sítě kvádr. 

Výběr úloh je velmi specifický, některé úlohy neodpovídají ročníku, kterému je materiál určen (síť kvádru, postup konstrukce trojúhelníka), materiál v této podobě nebude moci být využit širokou učitelskou veřejností.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh i vyhodnocení celého testu.