Čtvrtletní_písemka_-_Matika_5.třída

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:84.48 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje písemnou práci pro 5. ročník, opakování učiva 1. čtvrtletí. Obsahuje učivo převod jednotek, násobení a dělení, výpočet časových úseků, obvod obdélníka, konstrukce trojúhelníka.

U 5. cvičení není zcela jednoznačné zadání.

Pokyny v závorkách u slovních úloh (3. a 6. cvičení) jsou příliš direktivní. Pokud žáci nedodrží přesně požadovaný postup doporučený v závorce, budou mít méně bodů?

Řešení 1. cvičení příklad e) je chybný.