Čtení v grafech a diagramech

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:474.39 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu látky grafy a diagramy. Prezentace obsahuje krátký teoretický úvod (jak lze graf chápat a jak se v něm orientovat), následuje jedna řešená úloha a tři ilustrační úlohy k samostatnému řešení. Úlohy pracují s neaktuálními údaji (i rok 1995), což spojitost s realitou značně limituje. V úloze č. 2 se údaje odpovídající na položenou otázku nedají z grafu vyčíst. Prezentace je z formálního hlediska nevhodně řešena (nízký barevný kontrast mezi pozadím a textem zhoršuje čitelnost), prezentace obsahuje četné typografické chyby. 

Prezentace nicméně obsahuje zajímavé nápady, na jakých datech lze grafy prezentovat. Bez úpravy nedoporučujeme materiál použít.