Číslo a proměnná - Desetinná čísla (sčítání a odčítání desetinných čísel)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:268.29 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu slouží k procvičení tematického celku sčítání a odčítání desetinných čísel. První sadu úloh materiálu tvoří dvě tabulky, ve kterých je vždy zadáno desetinné číslo, k němuž mají žáci doplnit chybějící součet či rozdíl dle zadaného předpisu. Všechny úlohy v tabulce pracují se sčítáním či odčítáním desetinných čísel. Následují aplikační úlohy zaměřené na sčítání a odčítání desetinných čísel. Řada těchto aplikačních úloh pracuje s hodnotou nákupu (nákupů) různého zboží. Vzhledem k roku vytvoření materiálu jsou uvedené ceny neaktuální, navíc materiál předpokládá existenci drobných mincí v řádu haléřů jako platného platidla.

Protože aplikační úlohy tohoto charakteru tvoří převážnou část materiálu nedoporučujeme tento materiál k širšímu užití.