Číslo a proměnná - Desetinná čísla (sčítání a odčítání desetinných čísel – písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:250.37 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určený k ověření znalostí žáků z tematického celku desetinná čísla. Má podobu testu, který obsahuje dvě sady otevřených úloh. První sada obsahuje 10 jednodušších úloh, které je možné řešit zpaměti. Druhá sada obsahuje také deset úloh s větším počtem desetinných míst, které už žáci mají řešit písemným sčítáním nebo odčítáním.

Materiál nepřináší žádné inovativní úlohy, ale přesto lze materiál využít k opakování ve škole či k samostatnému domácímu procvičování. Díky textovému formátu lze materiál případně upravit podle potřeby uživatelů.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.