Číslo a proměnná - Desetinná čísla (porovnávání desetinných čísel)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:387.07 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku desetinná čísla, konkrétně porovnávání desetinných čísel a jejich zobrazení na číselné ose. V první části materiálu autorka připomíná postup, jak při porovnávání desetinných čísel postupovat. Následují sady úloh, zaměřených na zobrazení desetinných čísel na číselné ose, na porovnávání desetinných čísel a na určení přirozených čísel ležících v rozsahu daném dvěma desetinnými čísly.

Číselné osy uvedené v materiálu mají nevhodný formát a/nebo popisky, kvůli kterým nelze úlohy správně (přesně) vyřešit.

Kvůli formátu číselných os a také nedostatečné inovativnosti a přínosu materiálu jej nedoporučujeme k širšímu využití.