Číslo a proměnná - Desetinná čísla (početní operace s desetinnými čísly)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.76 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku početní operace s desetinnými čísly. V úvodu materiálu autorka na řešených úlohách připomíná postup při výpočtu a prioritu početních operací. Následuje sada úloh k procvičení postupu při výpočtu. Úlohy obsahují vždy tři činitele, početní operace sčítání, odčítání a násobení a různé způsoby uzávorkování. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít také k samostatnému domácímu procvičování.