Číslo a proměnná - Desetinná čísla (odčítání desetinných čísel)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:269.82 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku odčítání desetinných čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje pět různorodých sad úloh, které jsou zaměřeny na pamětné či písemné odčítání desetinných čísel. První dvě sady obsahují početně jednodušší úlohy, které je možné řešit zpaměti. Následuje sada úloh určená k písemnému odčítání a dále sady úloh, ve kterých žáci doplňují chybějící čísla nebo číslice tak, aby uvedená rovnost byla pravdivá. Všechny úlohy procvičují algoritmus odčítání desetinných čísel s důrazem na správné umístění desetinné čárky a práci s desetinnými řády.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, jediná chyba v řešení je v poslední úloze sady "Doplň chybějící čísla", kdy autorka ve výsledku uvádí číslo 1,26 správně ale má být 1,27. Materiál může být díky přiloženému řešení využit i k samostatnému procvičování dle potřeb jednotlivých žáků ve škole či v domácím prostředí.