Číslo a proměnná - Desetinná čísla (odčítání desetinných čísel – písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.76 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku odčítání desetinných čísel. Má podobu testu, který obsahuje celkem 10 otevřených úloh. Prvních 5 úloh je triviálních, lze je řešit zpaměti, druhých pět úloh již zahrnuje složitější (víceciferná) desetinná čísla, žáci tedy úlohy mohou řešit písemně. Materiál nepřináší žádnou přidanou hodnotu, úlohy jsou obsahově nezajímavé a chudé, podobné úlohy lze najít v každé sbírce nebo je zadat žákům na místě dle aktuální potřeby.

Nedoporučujeme k širšímu využití.