Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinných čísel 10; 100; 1 000)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:263.68 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku násobení desetinných čísel mocninami deseti. V úvodu materiálu autorka na řešených úlohách připomíná, jak při násobení číslem 10, 100, 1000... postupovat (jak posunovat desetinnou čárku výsledku, případně přidat potřebné nuly). Následuje část k samostatnému procvičování, nejprve žáci násobí vždy sloupec různých desetinných čísel 10, pak 100 a 1000, v druhé sadě úloh jsou již čísla, kterými žáci násobí různě promíchaná, žáci tedy musí násobit velmi pozorně. Následují sady úloh, ve kterých žáci doplňují chybějícího činitele v rovnosti a také sady aplikačních úloh, zaměřených na převody jednotek délky. Materiál je pestrý, úlohy v něm obsažené jsou různorodé a díky použitému formátu je lze uzpůsobit aktuálním potřebám učitele a jeho třídy.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.