Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinných čísel 10; 100; 1 000 – test)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku násobení desetinného čísla mocninami čísla deset. Má podobu testu, který obsahuje celkem 10 uzavřených otázek s výběrem odpovědi z nabídky. Všechny předložené úlohy jsou velmi podobné a jednoduché, jedná se o maximálně pěticiferné desetinné číslo, které žák násobí deseti, stem nebo tisícem. Úlohy jsou obsahově velmi jednoduché, materiál tedy lze využít pro slabší žáky nebo pro rychlé ověření, zda žáci správně pochopili posun desetinné čárky při násobení mocninami deseti.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze díky textové podobě také upravit a přizpůsobit aktuálním potřebám.