Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinného čísla přirozeným nebo desetinným číslem - domino)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:259.07 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku násobení desetinných čísel. Materiál tvoří domino připravené k rozstříhání, na každé kartičce domina je vždy na jedné straně číselný výraz zaměřený na násobení DČ, na druhé straně dominové kartičky je výsledek jiného příkladu. Úkolem žáků je spojit jednotlivé kartičky do řetězu na sebe navazujících příkladů a správných výsledků. Připravena jsou 4 domina, při kopírování a rozdělování mezi žáky je potřeba dát pozor, které kartičky tvoří které domino, zejména při přechodu tisku na nový list. Kartičky na sebe v řádcích navazují, u některých kartiček je ale návaznost shora dolů, u jiných zdola nahoru, je potřeba být při kontrole a distribuci opatrný. Jde o pěkný nápad, jak žákům procvičování zpříjemnit a zatraktivnit. Forma materiálu (vzhled kartiček) by si zasloužila před distribucí žákům ještě drobnou úpravu, aby i vzhled materiálu žáky lákal k použití.