Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinného čísla přirozeným číslem)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:252.42 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku násobení desetinných čísel přirozenými. V první části materiálu autorka stručně shrnuje postup při násobení desetinného čísla přirozeným, zaměřuje se zejména na určení správného řádu výsledku, tedy umístění desetinné čárky. Postup je dokumentován na několika řešených úlohách.

Druhá část materiálu obsahuje úlohy k samostatnému procvičení, nejprve sadu úloh, které lze jednoduše řešit zpaměti, poté sadu úloh k písemnému násobení pod sebou, a to jak jednociferným, tak víceciferným činitelem.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít jak k procvičování ve výuce, tak k samostatnému domácímu procvičování.