Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinného čísla přirozeným číslem – písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:232.96 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a ověření znalostí žáků z tematického celku násobení des. čísla přirozeným číslem. Materiál byl vytvořen jako test k ověření znalostí žáků, ale svojí formou může dobře sloužit i jako pracovní list k procvičení. Materiál obsahuje dvě sady úloh, v první sadě násobí žáci desetinné číslo přirozeným zpaměti, oba činitelé jsou tvořeny jednoduchými čísly, procvičit se má zejména určení správného řádu výsledku.

Druhá sada úloh již obsahuje početně náročnější příklady, které jsou připraveny k násobení pod sebou. Opět je důraz kladen na určení správného řádu výsledku. Po obsahové stránce nejde o nijak objevný a přínosný materiál, díky přiloženému řešení všech úloh lze materiál dobře využít i k samostatnému procvičování.