Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinného čísla přirozeným číslem) (2)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:261.63 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a upevnění znalostí z tematického celku násobení desetinného čísla přirozeným. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 sady typově odlišných úloh. V první sadě žáci zpaměti násobí jednoduché desetinné číslo přirozeným, zaměřují se zejména na správné a přesné určení počtu desetinných míst a tedy řád výsledku. Ve druhé sadě úloh žáci počítají číselně složitější úlohy s vícecifernými činiteli již písemně (pod sebou). Opět je důraz kladen zejména na správné sečtení mezivýsledků a určení řádu výsledku. Třetí sada úloh má podobu doplňování chybějících údajů v tabulkách, opět jde o násobení desetinného čísla přirozeným, tentokrát s vazbou na reálie z praxe (určení ceny při nákupu více stejných výrobků). Poslední úloha má charakter slovní úlohy s využitím násobení desetinného čísla přirozeným.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy může sloužit jak k samostatné práci žáků ve škole, tak při domácím vzdělávání s možností samostatné kontroly výsledků.