Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení desetinného čísla desetinným číslem)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:251.39 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu a procvičení tematického celku násobení desetinných čísel. Má podobu pracovního listu, jehož první část obsahuje stručné vysvětlení, jak násobení desetinných čísel probíhá (s důrazem na zjištění správného počtu des. míst), následují řešené úlohy, na kterých je popsaný postup demonstrován. V druhé části materiálu jsou žákům předloženy sady úloh k samostatnému řešení. V první sadě násobí žáci čísla zpaměti, důraz je kladen na určení správného počtu desetinných míst. Ve druhé sad úloh žáci opravují chyby ve výsledcích, třetí sada je zaměřena na násobení desetinných čísel písmeně pod sebou. V poslední sadě násobí žáci mezi sebou tři jednoduchá desetinná čísla, násobení opět může proběhnout zpaměti, je výhodné měnit pořadí činitelů. Důraz je opět kladen na určení správného počtu des. míst.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít jak pro práci v hodině, tak k samostatnému domácímu procvičování.