Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení a dělení desetinných čísel 10; 100; 1 000)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:257.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku násobení a dělení des. čísla mocninami deseti (10, 100, 1000). Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje různorodé úlohy a sady úloh. V první sadě žáci násobí nebo dělí desetinné číslo mocninami deseti. Sada obsahuje oba typy úloh, žák musí být pozorný, aby se nespletl v používané operaci. Další úlohy jsou aplikační, mají podobu slovní úlohy. Žáci opět v úlohách využívají dělení nebo násobení mocninami čísla 10. Tyto úlohy jsou velmi jednoduché a ne příliš reálné, na to, jak je úloha jednoduchá (řešitelná zpaměti) je vyžadován dlouhý zápis (zápis, řešení, odpověď). Poslední sada má charakter tabulky, do které žáci na základě znalosti jedné hodnoty doplňují hodnoty další (opět využívají násobení a dělení mocninami 10).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze využít i k samostatnému procvičování s možností samostatné kontroly.