Číslo a proměnná - Desetinná čísla (násobení a dělení desetinných čísel 10; 100; 1 000 – převody jednotek)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.76 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku převody jednotek (a současně dělení a násobení des. čísla mocninami čísla ). Obsahuje tři sady úloh, první sada je zaměřena na převádění jednotek délky, druhá jednotek hmotnosti, třetí sada je kombinovaná a obsahuje úlohy na převádění jednotek délky, hmotnosti a plochy.

Zadané úlohy jsou netriviální, obsahují i těžší zadání, pracující s metrickým centem, dekagramy, výměrou v arech a hektarech. Jednotka dekagramy je zapisována ještě starším, dnes již nepodporovaným způsobem (dkg), díky formátu dokumentu lze tuto nepřesnost před použitím opravit.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.